Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf kick off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling paspoort

Kick off voor docenten/mentoren
Nader te bepalen

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond) 
Eerste helft schooljaar

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Beroepenfeest

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Voorjaar 2024, datums bekend bij de decanen

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
Donderdagmiddag 7 maart 2024 (16.00 - 17.30 uur)
TechnoHUB, Industrieweg 2b, Woerden

Beroepenfeest 
Dinsdagmiddag 19 maart 2024 (12.30-16.00 uur)
Gasterij De Milandhof, Middenweg 2, Zegveld

Werkbezoeken Doe Dag
Donderdag 4 april 2024 (op de bedrijfslocaties)

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
mei 2024

Evaluatie en rapportage
mei/juni 2024

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: