Agenda

Periode vanaf Kick off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Kick off voor docenten/mentoren
september 2021

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Beroepenfeest

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Q1 2022 - datum ntb

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren 
Q1 2022 - datum ntb

Beroepenfeest On Stage
Q1 2022 - datum ntb

Werkbezoeken Doe Dag
Q1 of Q2 2022 - datum ntb

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
april 2022

Evaluatie en rapportage
mei 2022

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: