Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf kick off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling paspoort

Kick off voor docenten/mentoren
Woensdagmiddag 8 december 15.00-17.00 uur bij Bolton Bouw, Zegveldse Uitweg 1, Woerden

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond) 
Eerste helft schooljaar

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Beroepenfeest

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Voorjaar 2023, datums nog nader te bepalen

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
Dinsdag 7 maart 2023 bij TechnoHUB, Industrieweg 2b, Woerden (15.30 - 17.00 uur)

Beroepenfeest 
Donderdagmiddag 23 maart 2023 (12.30-16.00 uur)
Gasterij De Milandhof, Middenweg 2, Zegveld

Werkbezoeken Doe Dag
Donderdag 13 april 2023 (op de bedrijfslocaties)

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
mei 2023

Evaluatie en rapportage
mei/juni 2023

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: